Større skrift: A A A

Norwegian-tillitsvalgte fra Europa og USA samlet i Oslo

Norwegian leverte torsdag et underskudd i første kvartal på nærmere to milliarder. Samtidig møtes tillitsvalgte fra hele Europa og USA hos Parat for å drøfte felles utfordringer for selskapet, og de ansatte.
25.04.2019

OECD slår alarm om roboter

OECD spår at hver sjuende jobb kan gå tapt på grunn av automatisering de neste 15–20 årene.
25.04.2019

Det nye totalforsvaret

Geopolitiske endringer, fremveksten av hybride trusler, terrorisme og cyberangrep gjør det nødvendig å modernisere totalforsvaret. Ikke minst for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, mat- og vannforsyning, transport- og kommunikasjonssystemer og legemiddelberedskap.
24.04.2019